nón bảo hiểm quà tặng mẫu có kính in logo theo yêu cầu Mạng xã hội Nhật ký cuộc sống Vdiarybook

nón bảo hiểm quà tặng mẫu có kính in logo theo yêu cầu Mạng xã hội Nhật ký cuộc sống Vdiarybook
65,000 đ
nón bảo hiểm quà tặng mẫu có kính in logo theo yêu cầu Mạng xã hội Nhật ký cuộc sống Vdiarybook.

nón bảo hiểm quà tặng mẫu có kính in logo theo yêu cầu Mạng xã hội Nhật ký cuộc sống Vdiarybook.

đây là mẫu nón bảo hiểm quà tặng có gắn kính và được in logo theo yêu cầu của mạng xã hội  Mạng xã hội Nhật ký cuộc sống Vdiarybook với thiết kế kiểu nón haly được gắn kính chắn gió bảo vệ mắt.

 kiểu nón bảo hiểm haly.

được gắn kính chắn gió.

chất liệu  nhựa chuyên dụng cho nghành nón bảo hiểm.

khoá nón bảo hiểm là khoá nhựa đỏ pull.

kết nón: không có kết nón bảo hiểm.